اقتصاد فرهنگی و فرهنگ اقتصادی

نویسنده : روابط عمومی با زنده رود

زمان مطالعه : دقیقه
اصفهان شناسی اقتصاد ایران با زنده رود جهان خدمات زاینده رود زنده رود صنعت فرهنگ فروشگاه اینترنتی کالا کسب و کار محصولات و خدمات

16آبان1395|24: 00

اقتصاد فرهنگی و فرهنگ اقتصادی

eghtesad_moghavemati

اقتصاد فرهنگی مبتنی بر تحقق پیشرفت، اشتغال، توسعه، رشد، بهره‌وری و… و امتزاج آن با مبانی اخلاقی؛ فرهنگی و ارزشی جامعه است. ملحوظ کردن مقوله‌های فرهنگی در ساختارهای اقتصادی به‌منزله درونی و باورمند شدن این امر برای آحاد جامعه است که همه عملکردهای اقتصادی در راستای زندگی و معاش بهتر بر مبنای نیازهای فرهنگی و الگوهای مقبول در جامعه می‌باشد.

رهیافت چنین دیدگاهی دست یافتن به مهندسی فرهنگی است. وفق این تلقی دیگر خاستگاه فرهنگ اقتصاد تنها بر مفاهیمی نظیر سود محوری؛ سرمایه‌سالاری و منفعت‌طلبی استوار نیست و کیفیت و نوع فرهنگ حاکم بر اقتصاد است که تعیین کننده می‌باشد.

عناوینی که در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری از آن یاد کرده‌اند مبین این واقعیت و ضرورت است که متناسب با شرایط مختلف بایستی استراتژی اقتصادی را تعیین کرد.

بر همین مبنا بنگاه‌های اقتصادی باید از همه ابزارها و ظرفیت‌های خود در جهت نیل به اهداف مترتب بر بیانات مقام معظم رهبری استفاده کنند.

همکاری و معاضدت در احداث و تجهیز مدارس؛ حمایت از فعالیت تشکل‌های علمی و سازمان‌های مردم نهاد در ابعاد مختلف زیست محیطی؛ فرهنگی و اجتماعی و کمک به مجامع علمی و فرهنگی در زمره اهم مواردی است که بنگاه‌های اقتصادی با پیشگامی در آنها می‌توانند بسترساز توسعه فرهنگی و اقتصادی شوند.

از آنجا که کارآمدی فرهنگ ناشی از پیوند مؤثر و تعیین کننده نظام فرهنگی با دیگر نظامات جامعه اعم از ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در این زمینه با رعایت ایفای وظایف ذاتی مفید به فایده خواهد بود.

متولیان بنگاه‌های اقتصادی با اجتناب از نگاه تک‌بعدی به اقتصاد و فرهنگ برای تقویت تعامل اقتصاد و فرهنگ تلاش کنند. این امر ترجمان راز همنشینی اقتصاد و فرهنگ در کلام رهبری است.

منبع: سایت روزنامه کیهان

فراهم آوری: روابط عمومی با زنده رود

[displayProduct id=”3151″]

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.