درباره دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

نویسنده : روابط عمومی با زنده رود

زمان مطالعه : دقیقه
اتاق اصناف ایران اصفهان شناسی اقتصاد ایران خبرها خدمات فرصت های شغلی فروشگاه اینترنتی کالا کسب و کار متفرقه مفاهیم

05شهریور1396|11: 11

درباره دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

ماده53- هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

‌الف- وزير صنعت، معدن و تجارت (‌رئيس هيأت)

ب- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

پ- وزير كشور

‌ت- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

‌ث- وزير دادگستري

‌ج- وزير امور اقتصادي و دارايي

‌چ- رئيس شوراي عالي استان‌ها

خ- فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

د- هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران

ذ- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران

ر- دبيركل اتاق تعاون ايران

ز- نماينده بسيج اصناف كشور

ژ- دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای

‌تبصره1- جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت ‌می‌یابد.

‌تبصره2- وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات ‌حضور خواهند یافت.

‌تبصره3- هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای ‌حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

‌ماده54 – هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت

مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر ‌هماهنگ‌ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه‌ پیشنهاد را بر عهده دارد.

تشکیلات اداری و امور مالی و نحـوه اداره دبیـرخانه به موجب ‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب

وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

‌ماده55 – وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:

الف- ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه‌ها يا اتاق های اصناف.

ب- ابطال‌ انتخابات‌ يا عزل‌ هیات‌ رئیسه‌ اتاق اصناف‌ ایران.

ج‌- رسيدگي‌ به اختلاف بين كميسيون نظارت و اتاق اصناف شهرستان‌ها يا اتاق  ‌اصناف‌ ایران.

د- تعيين‌ دستورالعمل‌ نظارت‌ بر چگونگي‌ صدور پروانه‌ كسب‌ در سطح‌ كشور.

هـ- تعيين‌ دستورالعمل‌ نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ و ايجاد هماهنگي‌ بين ‌كميسيون‌هاي‌ نظارت‌، اتحاديه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌های كشور و اتاق‌ اصناف‌ ایران و نظارت‌ بر فعاليت‌ آنها در حدود مفاد اين‌ قانون‌.

و- ارائه‌ راهكارهاي‌ اجرايي‌ مناسب‌ براي‌ صدور كالاها و خدمات‌ واحدهاي‌صنفي‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ جاري‌ كشور.

ز- ساير مواردي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ به‌ هیات‌ عالي‌ نظارت‌ محول‌ گرديده ‌است‌.

ح- بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي كشور.

ط- تهيه و تصويب دستور‌العمل‌هاي لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاري كالاها و خدمات واحدهاي صنفي.

ماده56- هيأت ‌عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به کميسيون‌هاي نظارت مراکز

استان‌ها تفويض كند.

 

منبع: دوره آموزش – مرکز آموزش اتاق اصناف اصفهان – ویژه دریافت پروانه کسب

لینک دانلود:قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.