معرفی کوتاهی از ارتباط دانشگاه با صنعت

نویسنده : روابط عمومی با زنده رود

زمان مطالعه : دقیقه
اصفهان شناسی اقتصاد ایران با زنده رود جهان حمل و نقل خدمات دانشگاه زاینده رود زنده رود صنعت فرهنگ فروشگاه اینترنتی کالا کسب و کار محصولات و خدمات

21شهریور1395|34: 17

معرفی کوتاهی از ارتباط دانشگاه با صنعت

academic-links-with-industry

معرفی و ساختار

با توجه به تعريف مأموريت سه گانه آموزش، پژوهش و فناوري براي دانشگاههاي برتر كشور، اداره فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه با ساختار و اهداف جديد، فعاليت‌ها و نيروهاي خود را در راستاي توسعه فناوري و گسترش ارتباط با صنايع، مراكز اقتصادي، سازمانها و بخش كشاورزي سازماندهي كرده است.

academic-links-with-industry_2

اهداف

  • ارتقاء كمي و كيفي ارتباط دانشگاه با مراكز اقتصادي و صنايع در سطوح بين‌المللي، ملي و استاني قانونمند كردن نحوه ارتباط دانشگاه با مراكز خارج از دانشگاه؛
  • فراهم شدن زمينه مشاركت اعضاي هيأت علمي و كارشناسان فعال و خبره؛
  • زمينه‌سازي گسترش توليد و توسعه فناوري در كشور و تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و فناوري دانشگاه؛
  • نظارت و كنترل پروژه قراردادهاي پژوهشي؛
  • همكاري با اساتيد و ساختارهاي پژوهشي در جذب طرحهاي پژوهشي از خارج از دانشگاه؛
  • ساماندهي و بهبود كيفيت دوره‌هاي كارآموزي؛
  • ارائه خدمات و پشتيباني پژوهش و فناوري؛
  • افزايش كمي و كيفي قراردادهاي پژوهشي از طريق ساختارهاي موجود نظير هسته‌ها، گروه‌ها و مراكز تحقيقاتي، پژوهشكده‌ها و مشاركتهاي حقوقي در كليه زمينه‌هايي كه دانشگاه صنعتي اصفهان در آنها مزيت بالقوه و بالفعل دارد.

 

منبع: اداره فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اصفهان

فراهم آوری: روابط عمومی با زنده رود

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.