هر کالا در جهان، چند درصد بصورت آنلاین خریداری می شود؟

نویسنده : روابط عمومی با زنده رود

زمان مطالعه : دقیقه
اصفهان شناسی اقتصاد ایران با زنده رود جهان حمل و نقل خدمات زاینده رود زنده رود صنعت فرهنگ فروشگاه اینترنتی کالا کسب و کار متفرقه محصولات و خدمات مفاهیم

18مرداد1396|39: 12

هر کالا در جهان، چند درصد بصورت آنلاین خریداری می شود؟

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.